Boligforeningen 3B er en almen boligforening, som udvikler, bygger og administrerer boligområder. Vi har ca. 12.000 lejeboliger i 80 forskellige afdelinger i Storkøbenhavn – og mange nye boliger på vej. Vi ejer selv ejendommene, som omfatter meget forskellige boligformer: højhuse, rækkehuse, seniorboliger, ungdomsboliger, plejeboliger, skæve boliger til hjemløse samt erhvervslejemål.

Beboerdemokratiet i 3B 
Omdrejningspunktet for 3B er beboerdemokratiet med en organisationsbestyrelse og lokale afdelingsbestyrelser, der er valgt af beboerne i boligafdelingerne. Som medarbejder i 3B er du med til at løfte vores fornemmeste opgave – at støtte op om beboerne og det stærke beboerdemokrati og hjælpe med at gøre beboerdemokratiets visioner for 3B til virkelighed.

3B – Sammen mod 2020
I 3B er vi i fuld gang med at realisere vores ambitiøse strategi 3B – Sammen mod 2020. Vi står – ligesom den øvrige almene sektor – over for store forandringer, hvor det centrale er at udvikle vores drift og service, så den er effektiv og matcher fremtidens krav og forventninger. Derfor er vi netop nu ved at skabe en ny decentral og robust organisering af driften – bakket op af en stærk central administration. Det kræver dygtige medarbejdere. I 3B har vi derfor fokus på at udvikle vores kompetencer, så vi sammen med beboerne og afdelingsbestyrelserne når vores mål. 

Tre stærke værdier 
I 3B er vi, hvad der svarer til 285 fuldtidsansatte medarbejdere. Godt 1/3 arbejder i administrationen, mens 2/3 arbejder i boligafdelingerne. Som medarbejder i 3B bliver du en del af en organisation, der arbejder ud fra tre stærke værdier: Nærværende, Nyskabende og Ordentlige. Vores ambition er samtidig at være en attraktiv arbejdsplads, og alt vores arbejde – frivilligt som lønnet – er baseret på de tre værdier. 

Ansøgningsfrist
14. januar 2018

Boligsocial medarbejder
- med fokus på Tryghed og Kommunikation

Vi søger en dygtig kollega til vores team af boligsociale medarbejdere i Partnerskabet i Urbanplanen. Urbanplanen, som er en del af Amager Vest og huser næsten 6.000 borgere, er et grønt og levende boligområde i udvikling. 

Jobbet byder på en bred vifte af udfordrende opgaver. Du skal være god til at arbejde tæt sammen med frivillige beboere, lokale institutioner og foreninger samt dine kollegaer om at nå målene (og mere til) i den boligsociale helhedsplan og i Tryghedspartnerskabet. Du skal arbejde med at integrere Urbanplanen med resten af bydelen, og du skal tage vare på en omdømmeindsats, der i løbet af de næste 3 år forandrer synet på Urbanplanen i takt med realiseringen af de mange initiativer og udviklingsplaner. Du skal være en stærk og central aktør i Tryghedspartnerskabet, som er indgået mellem Københavns Kommune, Politiet og boligforeningen 3B, og som finansierer halvdelen af stillingen.  

Dine hovedopgaver bliver

at arbejde strategisk såvel som praktisk med at formidle historien om et grønt, levende og attraktivt boligområde i udvikling, så det høres i hele byen og landet rundt.

at koordinere og afvikle tre større og flere mindre kulturelle events og aktiviteter årligt, som skal trække masser af besøgende ind i området, og som skal baseres på inddragelse af frivillige og lokale aktører. 

at tilføre kreative kompetencer og initiativer i de sociale og fysiske udviklingsplaner for området. 

at koordinere udgivelsen af Urbanplanens eget beboerblad - Opslagstavlen, der udkommer hver anden måned og laves med hjælp fra en gruppe beboerjournalister.

at lave grafisk design og layout til publikationer og masser af plakater, flyers m.m.

• at tiltrække interesse og investeringer fra nationale og lokale organisationer og søge midler i fonde og puljer, der kan understøtte arbejdet med at skabe mere tryghed, flere fællesskaber og integrere området bedre med resten af bydelen. 

Vi leder efter dig, der  

er dygtig til at skabe stærke netværk blandt områdets aktører og beboere på tværs af alder og kulturel baggrund. 

er uddannet cand.com eller lignende.

har erfaring med det strategiske og taktiske niveau i en kommunikationsproces såvel som det praktiske.

har et virkelig godt overblik og med din systematik kan koordinere større projekter fra A til Å. 

er kreativ og udviklingsorienteret.

har erfaring med at formidle journalistisk.

er fortrolig med InDesign og Photoshop samt videoredigering.

har det bedst med en travl og livlig hverdag, hvor vi stiller store krav til hinanden.

Vi stiller store krav til dine personlige og faglige kompetencer, men tilbyder samtidig spændende og afvekslende udfordringer i en dynamisk organisation i udvikling og vækst. Du vil få gode muligheder for efteruddannelse og vil indgå i boligforeningen 3B´s Erfa-netværk på det sociale område. Vi yder løn, ansættelsesvilkår og pension i henhold til overenskomst og supplerer med en god personalepolitik. Arbejdstiden er fleksibel og aften/weekendarbejde forekommer. Ansættelsen er tidsbegrænset og udløber slut 2020 med mulighed for forlængelse. Stillingen er på 37 timer om ugen.

Vil du vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte sekretariatsleder Michael Hedegaard Jensen på mobil 40 23 50 16 eller mhjn@3b.dk

Læs mere om Partnerskabet og Urbanplanen på www.urbanplanen.com 

Søg stillingen som boligsocial medarbejder på følgende link:  https://3b.jobnext.dk/ inden ansøgningsfristen udløber 14. januar 2018. Tiltrædelse 1. marts. Samtaler holdes mandag den 22. januar og en evt. 2. samtale holdes den 24. januar.